Formentlig én af Ediths bier, der suger nektar i en Geranium (Storkenæb)