Datoer for tømning af affaldsbeholdere v. toiletbygningen nr. 26A

2020

2x660 l beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge - første gang: (info senere)

1x140 l beholder til madaffald, tømmes hver 2. uge - første gang: (info senere)

1x360 l beholder til emballageaffald, tømmes hver 4. uge - første gang: (info senere)

2x400 l beholder til papiraffald, tømmes hver 4 uge - første gang: (info senere)

 

Sidste tømning af rest/mad er: (info senere)

Sidste tømning af emballage/papir er: (info senere)

 

Ekstra poser til madaffald er frit tilgængelig i den lille spand ved siden af affaldsbeholderne. Er den tom, kontakt en i bestyrelsen.

Der må ikke stilles affald ved siden af affaldsbeholderne. Er affaldsbeholderen fyldt, skal du tage det med igen og afvente til næste tømning.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fylde HAVEAFFALD i affaldsbeholderne og alle opfordres til at SORTERE omhyggeligt.

 

Vedrørende kode til låsen bedes I henvende jer til bestyrelsen