Tømning af affaldsbeholdere v. toiletbygningen nr. 26A

 

2x660 l beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge  

1x140 l beholder til madaffald, tømmes hver 2. uge  

1x360 l beholder til emballageaffald, tømmes hver 4. uge 

2x400 l beholder til papiraffald, tømmes hver 4. uge 

 

INFORMATION OM DATOER FOR TØMNINGER KAN SES PÅ OPSLAGSTAVLEN 

 

Ekstra poser til madaffald er frit tilgængelig i den lille spand ved siden af affaldsbeholderne. Er den tom, kontakt en i bestyrelsen.

Der må ikke stilles affald ved siden af affaldsbeholderne. Er affaldsbeholderen fyldt, skal du tage det med igen og afvente til næste tømning.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fylde HAVEAFFALD i affaldsbeholderne og alle opfordres til at SORTERE omhyggeligt.

 

Vedrørende kode til låsen bedes I henvende jer til bestyrelsen