Datoer for tømning af affaldsbeholdere v. Fælleshuset nr. 26

2019

2x660 l beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge - første gang 2. april

1x140 l beholder til madaffald, tømmes hver 2. uge - første gang 2. april 

1x360 l beholder til emballageaffald, tømmes hver 4. uge - første gang 4. april 

2x400 l beholder til papiraffald, tømmes hver 4 uge - første gang 4. april 

 

Sidste tømning af rest/mad er 12. november 

Sidste tømning af emballage/papir er 14. november 

 

Ekstra poser til madaffald er frit tilgængelig i den lille spand ved siden af affaldsbeholderne. Er den tom, kontakt en i bestyrelsen.

Der må ikke stilles affald ved siden af affaldsbeholderne. Er affaldsbeholderen fyldt, skal du tage det med igen og afvente til næste tømning.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fylde HAVEAFFALD i affaldsbeholderne og alle opfordres til at SORTERE omhyggeligt.

 

Vedrørende kode til låsen bedes I henvende jer til bestyrelsen