Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Ejererklæring

Løsøreliste

Salg af havelejemål i Strandlyst

Ønsker du/I at sælge et lejemål i Kolonihaveforeningen Strandlyst, gælder følgende:

 OBS! Læs vedhæftede vejledning om køb og salg af kolonihavehus.

1.   
Kontakt formand eller kasserer. Salg eller overdragelse kan kun foregå igennem                        bestyrelsen!

2.   
Hus mv. skal være lovliggjort for så vidt angår størrelse forinden vurdering, samt inden et salg kan finde sted.

3.   
Bestil vurdering ved kassereren. Gebyr kr. 700,00 betales kontant til vurderingsudvalget på vurderingsdagen.

4. 
Download og udfyld ejererklæring samt løsøreliste i tre eksemplarer
(se vedhæftede filer).

5. 
Afvent vurderingen.

6. 
Lejemålet kan sættes til salg på hjemmeside, opslagstavle mv. Husk kontaktoplysninger,          fotos og eventuelt prisforlangende. Kontakt hjemmesideredaktør.           

7. 
Er der personer på venteliste, har disse ret til at afgive bud på lejemålet.

8. 
Efter 3 uger uden respons fra personer på ventelisten, kan lejemålet uden videre sælges til sidst tilmeldte personer på listen.

9.   
Herefter aftales med bestyrelsen tidspunkt for handelens gennemførelse,                                  overtagelsestidspunkt mm.

10.
Gebyr på kr. 500,00 for handlens gennemførelse skal overføres til foreningens konto i                Arbejdernes Landsbank på konto 5343 0247719, senest på dagen før underskrift af                      handelsdokumenter.

11.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange en tingbogsattest.

 

 Bestyrelsen for Strandlyst