Udskiftning/nyplantning af hæk i Kolonihaveforeningen Strandlyst

1.  Kontakt bestyrelsen.

 

2.  Se ordensregler med hensyn til hæk (kun   

     Liguster og hele sider hæk)

 

3.  Aftal med bestyrelsen om   

     fremgangsmåde/tidsramme mv.

 

Bestyrelsen for Strandlyst