Bygge- og ibrugtagningstilladelse til drivhus

Byggeri/opsætning af drivhus

1.  Kontakt bestyrelsen (formand eller næstformand).

 

2.  Download ansøgning af byggetilladelse til byggeri/opsætning af
     drivhus

     (se vedhæftet fil).

 

3.  Lav en skitse med placering i haven på byggetilladelsen.  

     Se regler på byggetilladelsen eller spørg!

 

4.  Aflever ansøgning/skitse til bestyrelsen.

 

5.  Afvent tilbagemelding fra bestyrelsen.

     Sagsbehandlingstid 14 dage.

 

Bestyrelsen for Strandlyst