Police - Bygningsforsikring Alm Brand

Ændret betalingsperiode for fællesforsikring

Hvad dækker den fælles brandforsikring?

Fællesforsikring

Brand, el-skade og grundejeransvar

Pris for et år fra 1. april 2020: 315 kr.

Ønsker du at være med i fælles Brandforsikring, skal du henvende dig til kasserer Edith Bruun kasserer.hf.strandlyst@gmail.com 

Betingelser og fremgangsmåde ved betaling og skadeanmeldelse kan læses under Fællesforsikring

 

Fællesforsikring

Pris for et år fra 1. april 2020: 1100 kr.

 

Din fællesforsikring dækker både skade, brand og indbo (se udspecificeret liste over dækningen i vedhæftet dokument).

Din forsikringspræmie skal betales 1 gang årligt til den 1. april til Arbejdernes Landsbank på reg.-nr. 5343 konto-nr. 0247 697

Præmien samt administrationsgebyr bliver tilsendt pr mail ca.1 måned før betalingsfrist.

 

Ved opstået skade

Dit police-nr. 130717926 skal oplyses, når du henvender dig til Alm. Brand på denne mail: skade.erhverv@almbrand.dk – HUSK at skrive dit havenummer, således at sagen behandles som din.

 

Tegning af forsikring skal ske til:

Kasserer Edith Bruun byhuset@stofanet.dk – husk bopælsadresse, fuldt navn og havenummer.

 

Opsigelse af forsikring skal ske til:

Christian Tornberg ct@dinforsikringsmaegler.dk 

Forsikringen kan kun opsiges (senest en måned før) til et nyt betalings år.

Ved salg af have kan fællesforsikringen overgå til ny havelejer, hvis den nye havelejer ønsker at have denne forsikring. I dette tilfælde skal forsikringen overdrages ved bestyrelsens hjælp og der skal ikke ske henvendelse til forsikringsselskabet. Er du i tvivl kan du henvende dig til kasserer Edith Bruun