Fordeling af bestyrelsesopgaver og diverse udvalg

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Strandlyst pr. april 2019

 

Formand / kontakt til Kreds, Forbund, øvrige myndigheder:

Ib Christensen. Have 34

Tlf 5188 7148

Mail: ane.strandlyst69@gmail.com

 

Næstformand / teknisk ledelse internt i foreningen:

Erik Marcher Nielsen. Have 42

 

Kasserer / økonomi og regnskab / fællesforsikring:

Edith Bruun. Have 19

Tlf 3064 7089

Mail: byhuset@stofanet.dk

 

Bestyrelsesmedlem / Ad hoc-opgaver:

Mette Bjerre. Have 48

  

Bestyrelsesmedlem / bestyrer af hjemmeside:

Pia Glyngø. Have 39

 

Bestyrelsessuppleant / referent:

Anne-Marie Krum. Have 37

 

Bestyrelsessuppleant / Ad hoc-opgaver:

Lone Barlach. Have 28

 

 

Øvrige tillidsposter i haveforeningen:

 

Revisor: Ole Kristensen. Have 51

Revisor: Jørgen Krum. Have 37

Revisorsuppleant: Per Løkken. Have 28

Revisorsuppleant: Jan Mortensen. Have 40

 

Valgte kredsrepræsentanter:

Ib Christensen. Have 34

Edith Bruun. Have 19     

Mette Bjerre. Have 48

Pia Glyngø. Have 39