Fordeling af bestyrelsesopgaver og diverse udvalg

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Strandlyst pr. 10. juni 2021

 

Formand / kontakt til Kreds, Forbund, øvrige myndigheder:

Per Løkken. Have 28

Tlf 2331 5014

Mail: best.hf.strandlyst@gmail.com 

 

Næstformand / fokus på fællesskabet og det kulturelle:

Julie Dupont. Have 48

 

Kasserer / økonomi og regnskab / fællesforsikring:

Edith Bruun. Have 19

Tlf 3064 7089

Mail: Kasserer.hf.strandlyst@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem / sekretær / ad hoc-opgaver

Joan Groth. Have 26

 

Bestyrelsesmedlem / bestyrer af hjemmeside:

Pia Glyngø. Have 39

 

Bestyrelsessuppleant / diverse opgaver:

Hilde Ingebrigtsen. Have 8Bestyrelsessuppleant / diverse opgaver:

Philip Stahl Jensen. Have 46


Øvrige tillidsposter i haveforeningen:

Revisor: Ole Kristensen. Have 51

Revisor: Jørgen Krum. Have 37

Revisorsuppleant: Jan Mortensen. Have 40

Revisorsuppleant: Frank Hansen. Have 29

 

Valgte kredsrepræsentanter:

Edith Bruun. Have 19     

Pia Glyngø. Have 39

Sonja Kristensen. Have 51

Julie Dupont. Have 48

 

Facebookudvalg:

Julie Dupont. Have 48

Lone Barlach. Have 28