Skip to main content Skip to footer

Fordeling af bestyrelsesopgaver og diverse udvalg

Bestyrelse og poster

Formand

Joan Reese Groth

Næstformand

Baldur Örn Óskarsson

Have 13

+45 2821 5252

 

Kasserer

Edith Bruun

Bestyrelsesmedlem

Hilde Ingebrigtsen

Have 8

Bestyrelsesmedlem

Pia Glyngø

Have 39

Bestyrelsessuppleant

Klaus Brønnum

Have 15

Bestyrelsessuppleant

Bruno Jensen

Have 18

Øvrige tillidsposter

Revisor: Ole Kristensen. Have 38

Revisor: Jørgen Krum. Have 37

Revisorsuppleant: Ib Christensen. Have 34

Revisorsuppleant: Frank Hansen. Have 29

Kredsrepræsentanter

Edith Bruun. Have 19

Lone Barlach. Have 28

Sonja Kristensen. Have 51

Helle Bernhard. Have 31

Facebookudvalg

Hilde Ingebrigtsen / tovholder. Have 8

Lone Barlach. Have 28

Hjemmesideansvarlig

Pia Glyngø. Have 39