Skip to main content Skip to footer

Sydøstjyllands Kolonihavekreds vedr. køb og salg

Køb og salg

Ønsker du/I at købe et havehus i Kolonihaveforeningen Strandlyst, gælder følgende:

OBS! Læs mere i dokumentet "Vejledning om køb/salg" som du finder i vores download sektion her >>

 1. Du/I skal optages på foreningens venteliste. (Se under venteliste på hjemmesiden). Gebyr kr. 200,00.
 2. Søg kontakt med eventuelle sælgere via hjemmeside eller opslagstavle.
 3. Når køb er aftalt med en sælger, kontakter begge parter formand eller kasserer for nærmere aftale om forløb.
 4. Købesum skal senest i forbindelse med underskrift af købs- og lejedokumenter deponeres/overføres til foreningens konto: 5343 0247719 i Arbejdernes Landsbank.
 5. Inden underskrift af lejekontrakt, opkræves et tilmeldingsgebyr fra ny lejer på kr. 500,00, der skal betales/overføres til foreningens konto.
 6. Vær opmærksom på, at man LEJER jorden ved Kolonihaveforeningen Strandlyst og KØBER havehus med anlæg og tilbehør mv. ved sælger.

 

Ønsker du/I at sælge et lejemål i Kolonihaveforeningen Strandlyst, gælder følgende:

OBS! Læs mere i dokumentet "Vejledning om køb/salg" som du finder i vores download sektion her >>

 1. Kontakt formand eller kasserer. Salg eller overdragelse kan kun foregå igennem bestyrelsen!
 2. Hus mv. skal være lovliggjort for så vidt angår størrelse forinden vurdering, samt inden et salg kan finde sted.
 3. Bestil vurdering ved kassereren. Gebyr kr. 700,00 betales til vurderingsudvalget. Læs mere i dokumentet "Betalingsinfo sælger" som du finder i vores download sektion her >>
 4. Download og udfyld ejererklæring samt løsøreliste i tre eksemplarer, du finder dem i vores download sektion her >>
 5. Afvent vurderingen.
 6. Lejemålet kan sættes til salg på hjemmeside, opslagstavle mv. Husk kontaktoplysninger, fotos og eventuelt prisforlangende. Kontakt hjemmesideredaktør. 
 7. Er der personer på venteliste, har disse ret til at afgive bud på lejemålet.
 8. Efter 3 uger uden respons fra personer på ventelisten, kan lejemålet uden videre sælges til sidst tilmeldte personer på listen.
 9. Herefter aftales med bestyrelsen tidspunkt for handelens gennemførelse, overtagelsestidspunkt mm.
 10. Gebyr på kr. 500,00 for handlens gennemførelse skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank på konto 5343 0247719, senest på dagen før underskrift af handelsdokumenter.
 11. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange en tingbogsattest.

 

Bestyrelsen for Strandlyst