Affald

Affaldssortering

Her kan du se en oversigt over, hvordan affaldet sorteres i beholderne ved toiletbygningen nr 26A.

Storskrald og tømninger

Storskrald

Vi kan bruge kommunens losse- og genbrugsplads. Ligeledes kan vi bestille afhentning af storskrald og asbestplader mv.

Ved henteordningen bestilles afhentning ved hjælp af en selvbetjeningsløsning på borger.dk eller på Horsens Kommunes hjemmeside 

Horsens kommune storskrald: www.horsens.dk/Bolig/Affald/Storskrald 

Husk at udfylde, hvad det er for noget affald og hvor meget, der skal hentes.

Når man har bestilt afhentning på ovenstående adresse og placeret storskraldet, skal du kontakte bilen til afhentning på tlf. 76 29 26 95

I Strandlysts tilfælde skal storskraldet placeres på græsstykket overfor toiletbygningen nr 26A.

Storskrald skal stilles frem senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. Smådele skal pakkes i en klar sæk og må max veje 11 kg.

Tømning af affaldsbeholdere ved toiletbygningen nr 26A

1 x 140 l beholder til mad tømmes tirsdag i ulige uger

2 X 660 l beholdere til restaffald tømmes tirsdag i ulige uger. 

2 x 400 l beholdere til papir/pap tømmes hver 4 uge. 

1 x 360 l beholder til emballageaffald tømmes hver 4 uge. 

Ekstra poser til madaffald er frit tilgængelig i den lille spand ved siden af affaldsbeholderne. Er den tom, kontakt en i bestyrelsen.

Der må ikke stilles affald ved siden af affaldsbeholderne. Er affaldsbeholderen fyldt, skal du tage det med igen og afvente til næste tømning.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fylde HAVEAFFALD i affaldsbeholderne og alle opfordres til at SORTERE omhyggeligt.

INFORMATION OM DATOER FOR TØMNINGER KAN OGSÅ SES PÅ OPSLAGSTAVLEN 

Vedrørende kode til låsen bedes I henvende jer til bestyrelsen

Del siden