Samletank

Etablering af samletank til toilet og spildevand

1. Kontakt formand eller næstformand for registrering og rådgivning.

2. Kontakt en eller flere autoriserede kloakmestre for tilbud på samletank og arbejde.

3. Træf aftale med den valgte kloakmester/entrepenør om starttidspunkt og ca.- varighed og meddel dette til bestyrelsen.

4. Er der med kloakmesteren/entrepenøren truffet aftale om eget arbejde, må dette ikke påbegyndes, inden tilladelse fra Horsens kommune Byg og Miljø foreligger.

5. Når arbejdet er udført, skal kopi af færdigmelding afleveres til bestyrelsen.

Det er den autoriserede kloakmester, der søger tilladelse ved kommunen samt udfører nødvendige tegninger mv.
Det er ligeledes den autoriserede kloakmester, der på kommunens vegne, godkender installationen.
Øvrige installationer i forbindelse med etablering, eksempelvis vand, el mv. kræver ligeledes en fagmand, der er autoriseret på området.

For god ordens skyld er der IKKE noget krav om at etablere samletank, kun såfremt man ønsker vandskyllet toilet, afløb fra vask/håndvask mv.
Man kan nøjes med et campingtoilet, der tømmes ved fællestoilettet i nummer 26.

Bestyrelsen for Strandlyst

Anbefaling af entreprenører og kloakmestre

Bestyrelsen kan anbefale entreprenør og kloakmester Per Rasmussen.

Per Rasmussen er kendt med forholdene i Strandlyst fra diverse installationer af samletanke og belægningsopgaver.

Per Rasmussens adresse:
Kærvej 4g
8700 Horsens
Tlf. 2296 4020
Mail per@perrasmussen.dk 

 
En anden entreprenør og kloakmester, som bestyrelsen kan anbefale er


Martin Utoft
Barrit Langgade 1
7150 Barrit
Tlf. 4110 7983
Mail

www.martinutoft.dk 

Det står selvsagt enhver frit at vælge andre installatører til disse opgaver, men HUSK, at de SKAL have autorisation!

Del siden