Flagregler

Generelle regler for anvendelse af Dannebrog

 • Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".
 • Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
 • Et flag bør ikke røre jorden.
 • Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
 • En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst, sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.
 • Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalt.
 • Flagets højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af stangens længde.
 • Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)
 • Stormflag kan anvendes ved stærk blæst eller storm på flagdage. Stormflaget er mindre end det sædvanlige flag, helt ned til ½ størrelse.
 • Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg, skal de kvadratiske felter vende opad.
 • Anvendes Dannebrog på en kiste, skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.
 • Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang, skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Flagning med udenlandske flag

Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, med EU- og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Men Dannebrog skal altid hejses ved siden af eller på samme stang.

Del siden