Salg af havehus

Sydøstjyllands Kolonhavekreds vedr. køb og salg

http://sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk/

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Vurderingsregler 2019-2021

Betalingsinfo vedr. vurdering og info om klargøring til vurderingsdagen

Ejererklæring 2021

Løsøreliste

Opsigelse af havelod 2021

Salg af havelejemål i Strandlyst

Ønsker du/I at sælge et lejemål i Kolonihaveforeningen Strandlyst, gælder følgende:

 OBS! Læs vedhæftede vejledning om køb og salg af kolonihavehus.

1.   
Kontakt formand eller kasserer. Salg eller overdragelse kan kun foregå igennem                        bestyrelsen!

2.   
Hus mv. skal være lovliggjort for så vidt angår størrelse forinden vurdering, samt inden et salg kan finde sted.

3.   
Bestil vurdering ved kassereren. Gebyr kr. 700,00 betales til vurderingsudvalget. Se nærmere info på vedhæftede fil 'Betalingsinfo ved vurdering.'

4. 
Download og udfyld ejererklæring samt løsøreliste i tre eksemplarer
(se vedhæftede filer).

5. 
Afvent vurderingen.

6. 
Lejemålet kan sættes til salg på hjemmeside, opslagstavle mv. Husk kontaktoplysninger,          fotos og eventuelt prisforlangende. Kontakt hjemmesideredaktør.           

7. 
Er der personer på venteliste, har disse ret til at afgive bud på lejemålet.

8. 
Efter 3 uger uden respons fra personer på ventelisten, kan lejemålet uden videre sælges til sidst tilmeldte personer på listen.

9.   
Herefter aftales med bestyrelsen tidspunkt for handelens gennemførelse,                                  overtagelsestidspunkt mm.

10.
Gebyr på kr. 500,00 for handlens gennemførelse skal overføres til foreningens konto i                Arbejdernes Landsbank på konto 5343 0247719, senest på dagen før underskrift af                    handelsdokumenter.

11.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange en tingbogsattest.

 Bestyrelsen for Strandlyst

Del siden