Skip to main content Skip to footer

Affaldssortering

Affald

Storskrald og tømninger

Download dokumentet "Affaldssortering" som du finder i vores download sektion her >>

I dokumentet kan du se en oversigt over, hvordan affaldet sorteres i beholderne ved toiletbygningen nr 26A.

 

Storskrald

Vi kan bruge kommunens losse- og genbrugsplads. Ligeledes kan vi bestille afhentning af storskrald og asbestplader mv.

Ved henteordningen bestilles afhentning ved hjælp af en selvbetjeningsløsning på borger.dk eller på Horsens Kommunes hjemmeside 

Horsens kommune storskrald: www.horsens.dk/Bolig/Affald/Storskrald 

Husk at udfylde, hvad det er for noget affald og hvor meget, der skal hentes.

Når man har bestilt afhentning på ovenstående adresse og placeret storskraldet, skal du kontakte bilen til afhentning på tlf. 7629 2695

I Strandlysts tilfælde skal storskraldet placeres på græsstykket overfor toiletbygningen nr 26A.

Storskrald skal stilles frem senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. Smådele skal pakkes i en klar sæk og må max veje 11 kg.

 

Tømning af affaldsbeholdere ved toiletbygningen nr 26A

1 x 140 l beholder til mad tømmes tirsdag i ulige uger. Start uge 21

2 X 660 l beholdere til restaffald tømmes tirsdag i ulige uger. Start uge 21

2 x 400 l beholdere til papir/pap tømmes hver 4 uge. Start uge 21

1 x 360 l beholder til emballageaffald tømmes hver 4 uge. Start uge 21

 

Farligt affald!

Kasser til farligt affald som spraydåser, batterier, elpærer mv. står på hylden ved fællestoilettet. 
Det står på kasserne, hvordan de skal benyttes.
Edith Bruun sørger for at sætte kasserne ud til afhentning, når de er fyldte.

Ekstra poser til madaffald ligger på hylden ved fællestoilettetet. Er hylden tom, kontakt en i bestyrelsen.

Der må ikke stilles affald ved siden af affaldsbeholderne. Er affaldsbeholderen fyldt, skal du kontakte Edith Bruun på tlf. 3064 7089.
Affaldsbeholderne må ikke være overfyldte. 
Der er indkøbt store affaldsposer ved kommunen, som kan bruges, hvis der i enkelte tilfælde ikke er plads.

Der gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fylde HAVEAFFALD i affaldsbeholderne og alle opfordres til at SORTERE omhyggeligt.

Vedrørende kode til låsen bedes I henvende jer til bestyrelsen