Skip to main content Skip to footer

Ansøg om opsætning af drivhus

Byggeri/opsætning af drivhus

Sådan ansøger du om tilladelse til opsætning af drivhus

  1. Kontakt bestyrelsen (formand).
  2. Download dokumentet "Bygge- og ibrugtagningstilladelse til drivhus" som du finder i vores download sektion her >> 
  3. Lav en skitse med placering i haven på byggetilladelsen. Se regler på byggetilladelsen eller spørg!
  4. Aflever ansøgning/skitse til bestyrelsen.
  5. Afvent tilbagemelding fra bestyrelsen. Sagsbehandlingstid 14 dage.

Bestyrelsen for Strandlyst