Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmuligheder

Forsikring

Fællesforsikring

Brandforsikring med el-skade og grundejeransvar (den lille pakke)

Pris for et år gældende fra 1. april til 31. marts: 610 kr.

Fællesforsikring (den store pakke)

Pris for et år gældende fra 1. april til 31. marts: 1700 kr.

Ønsker du at være med i fælles Brandforsikring, skal du henvende dig til kasserer Edith Bruun kasserer.hf.strandlyst@gmail.com 

Din fællesforsikring dækker både skade, brand og indbo (se udspecificeret liste over dækningen i dokumentet

"Hvad dækker fællesforsikringen?" som du finder i vores download sektion her >>

Du finder også "Police - Bygningsforsikring Alm Brand" i vores download sektion her >> 

Din forsikringspræmie skal betales 1 gang årligt til den 1. marts til Arbejdernes Landsbank på reg.-nr. 5343 konto-nr. 0247 697

Præmien samt administrationsgebyr bliver tilsendt pr mail før betalingsfrist.

Ved opstået skade

Dit police-nr. 130717926 skal oplyses, når du henvender dig til Alm. Brand på denne mail: skade.erhverv@almbrand.dk – HUSK at skrive dit havenummer, således at sagen behandles som din.

Tegning af forsikring skal ske til:

Kasserer Edith Bruun kasserer.hf.strandlyst@gmail.com  – husk bopælsadresse, fuldt navn og havenummer.

Opsigelse af forsikring skal ske til:

Kasserer Edith Bruun kasserer.hf.strandlyst@gmail.com  

Opsigelse af forsikringen kan ske med 1 måneds varsel til et nyt kvartal (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober)

Ved salg af have kan fællesforsikringen overgå til ny havelejer, hvis den nye havelejer ønsker at have denne forsikring. I dette tilfælde skal forsikringen overdrages ved bestyrelsens hjælp og der skal ikke ske henvendelse til forsikringsselskabet. Er du i tvivl, kan du henvende dig til kasserer Edith Bruun.