Skip to main content Skip to footer

Vejledning til brug ved aflæsning og kontrol af vandure

Det 5-cifrede tælleværk foroven i billedet er antal kubikmeter (m3) (1000 l).

Det er der, forbruget registreres og som vi skal betale efter.

Dernæst i midten af billedet ses en sort seksbenet rotor og når denne roterer, er der forbrug (vandhane åben eller lignende).

Det vil sige, at når samtlige haner i hus/have er lukket, skal denne rotor stå stille og gør den ikke det, er der en utæthed i installationen (toilet der løber, hane der drypper eller lignende).

Dette kan også nemt aflæses på ur nr. 1.

De 4 ure med rødt viser nedenunder forbruget, således fra venstre:

Ur nr. 1: 1 l pr omgang (fra 0 til 0)

Ur nr. 2: 10 l pr omgang (fra 0 til 0)

Ur nr. 3: 100 l pr omgang (fra 0 til 0)

Ur nr. 4: 1000 l pr omgang (fra 0 til 0)

Disse ure kan med fordel anvendes i den "daglige" kontrol med ens vandforbrug.

Opstår der fejl eller andet, kontakt da formanden.

Du finder yderligere oplysninger i dokumentet "Procedure vedrørende vandåbning og -lukning" som du finder i vores download sektion her >> 

Spildevand

Se og gennemlæs, hvad du skal foretage dig ud fra de installationer, der er i dit hus.
(Sløjfning af hjemmelavede toilettanke, nedlukning af evt. eksisterende køkkenafløb, samt andre ulovlige installationer iht dokumentet.)

Du finder dokumentet "Orientering om håndtering af spildevand" om regler mv. i download sektionen her >>

Ønsker man at etablere en samletank i haven, skal fremgangsmåden under fanen Samletank andet steds på hjemmesiden følges.

Eventuelle sprøgsmål til sagen rettes til formanden, men det forudsætter, at man først selv sætter sig ind i sagen.

Bestyrelsen for Strandlyst

Etablering af samletank til toilet og spildevand

  1. Kontakt formand eller næstformand for registrering og rådgivning.
  2. Kontakt en eller flere autoriserede kloakmestre for tilbud på samletank og arbejde.
  3. Træf aftale med den valgte kloakmester/entrepenør om starttidspunkt og ca.- varighed og meddel dette til bestyrelsen.
  4. Er der med kloakmesteren/entrepenøren truffet aftale om eget arbejde, må dette ikke påbegyndes, inden tilladelse fra Horsens kommune Byg og Miljø foreligger.
  5. Når arbejdet er udført, skal kopi af færdigmelding afleveres til bestyrelsen.

Det er den autoriserede kloakmester, der søger tilladelse ved kommunen samt udfører nødvendige tegninger mv.
Det er ligeledes den autoriserede kloakmester, der på kommunens vegne, godkender installationen.
Øvrige installationer i forbindelse med etablering, eksempelvis vand, el mv. kræver ligeledes en fagmand, der er autoriseret på området.

For god ordens skyld er der IKKE noget krav om at etablere samletank, kun såfremt man ønsker vandskyllet toilet, afløb fra vask/håndvask mv.
Man kan nøjes med et campingtoilet, der tømmes ved fællestoilettet i nummer 26.

Bestyrelsen for Strandlyst

Anbefaling af entreprenører og kloakmestre
Bestyrelsen kan anbefale entreprenør og kloakmester Per Rasmussen.

Per Rasmussen er kendt med forholdene i Strandlyst fra diverse installationer af samletanke og belægningsopgaver.

Per Rasmussens adresse:
Kærvej 4g
8700 Horsens
Tlf. 2296 4020
Mail per@perrasmussen.dk

En anden entreprenør og kloakmester, som bestyrelsen kan anbefale er

Martin Utoft
Barrit Langgade 1
7150 Barrit
Tlf. 4110 7983
Mail: holmutoft@gmail.com 

www.martinutoft.dk

Det står selvsagt enhver frit at vælge andre installatører til disse opgaver, men HUSK, at de SKAL have autorisation!