Nyhedsbrev fra Havekredsen juni 2019

Læs nyhedsbrevet fra Sydøstjyllands Havekreds under fanen 'Info fra Havekredsen'

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Meget ofte er der parkerede biler på stikvejene, der spærrer for andres kørsel. Det er ok at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 
Endvidere er det ikke tilladt at parkere på vendepladserne!

 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

 

17. Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

 

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Samletank

Se info om samletank under fanen Samletank ...

Obligatorisk brandforsikring

Fra og med 1. januar 2019 skal alle haver have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.

Vandaflæsningsskema Strandlyst

Hvis du selv vil føre regnskab med dit vandforbrug, er du velkommen til at bruge dette skema.

Vandåbning og -lukning

Procedure vedrørende vandåbning og -lukning. 

Ved vandåbning:

Alle haner på rør/vandmåler i haven skal være lukkede og alle slanger monteres igen. Der åbnes for haner/vandmåler og der skal kontrolleres for utætheder.

Ved evt. utætheder kontaktes nedenstående straks.

Ved vandlukning:

Alle haner på rør/vandmåler i haven skal være åbne og forblive åbne indtil vandåbning!

Alle slanger på haner i hus og have afmonteres.

Dette for at forhindre frostsprængninger på rør og haner/vandmåler.

Der vil ved lukning blive aflæst vandmålere.

Ved både åbning og lukning skal en repræsentant fra haven kunne træffes ved havelågen på hvert lod, eller der skal træffes aftale med en af nedenstående og der skal være åben adgang til hus/have/vandhaner i haven.

Det er den enkelte lejer, der er ansvarlig for, at vandinstallation fra målerbrønd til forbrug i hus og have er korrekt og lovligt udført!

Ved tvivl, kontakt bestyrelsen.

 

Der er mødepligt ved både vandlukning og -åbning.

Udeblivelse vil medføre et gebyr på 300,00 kr.

 

                                     Bestyrelsen, Strandlyst sept. 2018  

 

                                 Formand Ib Christensen, tlf. 51887148

                                 Næstformand Erik M. Nielsen, tlf. 24621102