Vandlukning kl. 10 lørdag den 7. Nov. 2020

Sommeren er gået på hæld og vi har derfor fastsat en dato for vandlukning samt for lukning af fællestoilet og affaldspladsen. 

Procedure vedrørende vandlukning:
Alle haner på rør/vandur i haven skal være åbne og forblive åbne indtil vandåbningen i foråret.

Alle slanger på haner i hus og have afmonteres. Dette for at forhindre frostsprængninger på rør og haner/vandur.

Der vil ved lukning blive aflæst vandure.

Ved både åbning og lukning skal en repræsentant fra haven kunne træffes ved havelågen på hvert lod eller der skal træffes aftale med en nabo om tilstedeværelse.
Der skal være åben adgang til hus/have/vandhanerne i haven.

Det er den enkelte lejer, der er ansvarlig for, at vandinstallation fra målerbrønd til forbrug i hus og have er korrekt og lovligt udført!

Ved tvivl kan bestyrelsen kontaktes.

Der er mødepligt ved både vandlukning og vandåbning.

NYT! Husholdningsgebyr til kommunen.

Kære kolonister.

Samtlige kolonihaveforeninger har modtaget følgende skrivelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø:
Byrådet har pr. 28. oktober vedtaget, at kolonihaver fremover skal betale et kvart husholdningsgebyr kr. 451,25 pr have pr. år, første gang pr. 01 januar 2020.
Husholdningsgebyret betales af alle, der bor i egen bolig direkte og i lejeboliger over huslejen.

Kolonihaver har været friholdt - eller glemt indtil nu.

Husholdningsgebyret er begrundet i, at vi fremover lovligt kan bruge kommunens losse- og genbrugsplads, hvilket åbenbart ikke var tilfældet før; vi kan ligeledes bestille afhentning af storskrald og asbestplader mv.

Foreningerne og kredsen har naturligvis opponeret over dette, bl.a. med henvisning til lejekontrakten § 5. Dette er blevet afvist, idet det gøres gældende, at det er lejekontraktens § 8 stk. 3, der gælder i denne sag.

(Se lejekontrakten på vor hjemmeside)

Dette indebærer for vor økonomi, at der nu ikke kan blive tale om nogen nedsættelse af havelejen overhovedet.

Heldigvis er vi så "velpolstrede" økonomisk, at vi kan udsætte beslutning om en eventuel mindre stigning i lejen til generalforsamlingen i 2021, hvor der vil være hel klarhed over budgettet også med den lejestigning, der kommer pr. 1. januar 2021 og som er indregnet i den nuværende leje. (Se lejekontrakten)

Heldigvis er vi nu færdige med de bygnings- og anlægsmæssige tiltag, der har kostet penge og der skulle gerne komme en periode med ro på denne del.

I skal indtil videre ikke foretage jer noget i denne sag.

Denne skrivelse er sat op på opslagstavlen.

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Meget ofte er der parkerede biler på stikvejene, der spærrer for andres kørsel. Det er ok at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 
Endvidere er det ikke tilladt at parkere på vendepladserne!

 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

 

17. Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

 

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Fra og med 1. januar 2019 skal alle haver have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.

Samletank

Se info om samletank under fanen Samletank ...