Nyt vedr. affald

Se nyhed under fanen 'Affald' om afhentning af storskrald og se en oversigt over, hvordan affald sorteres i diverse beholdere ved toiletbygning nr 26A.

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Det er ok at parkere på stikvejene for at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 

 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

 

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Fra og med 1. januar 2019 skal alle haver have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.