Kredsens åbningstider i vintersæsonen vedr. byggesager

Fra november til og med marts måned holder Kredsens byggeteam kun åbent for modtagelse af nye byggeansøgninger hver anden uge kl. 17.00 - 18.00.

Telefonen til bestilling af eftersyn af sokkel og færdigmelding samt kontrol af byggeriet, er stadig åben hver onsdag fra kl. 14.00 - 20.00. Tlf. 4273 7583

Åbningsugerne er de lige uger - dog ikke uge 52, hvor der holdes helt lukket.

Åbningsugerne er: 44 - 46 - 48 - 50 - 2 - 4 - 6 -8 - 10 - 12

Nyt vedr. affald

Se nyhed under fanen 'Affald' om afhentning af storskrald og se en oversigt over, hvordan affald sorteres i diverse beholdere ved toiletbygning nr 26A.

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Det er ok at parkere på stikvejene for at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 

 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

 

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Fra og med 1. januar 2019 skal alle haver have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.