Aktuelt

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Det er ok at parkere på stikvejene for at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Det er lovkrav, at alle haver skal have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun ved sæsonens start eller medbringes til generalforsamlingen.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.

Del siden